O nas

MerPlus – producent toreb papierowych z nadrukiem

Firma Mer Plus istnieje na rynku od 1993 roku, a produkcję toreb rozpoczęliśmy od roku 2000. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanemu parkowi maszynowemu produkujemy wysokiej jakości torby papierowe w bardzo szerokim zakresie rozmiarów. Od początku istnienia firmy kładliśmy nacisk na jakość i terminowość, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych proporcji pomiędzy ceną a jakością.

Jako lokalny producent, początkowo rozpoczęliśmy od małych zamówień, ale dzięki wytrwałości i stałemu rozszerzaniu oferty, zostaliśmy czołowym polskim producentem toreb papierowych z dużą liczbą stałych klientów, których corocznie przybywa.

Przy wsparciu projektu współfinansowanego przez UE pod nazwą „Paszport do eksportu” rozszerzyliśmy ofertę na rynku międzynarodowym zyskując coraz więcej klientów zagranicznych z Niemiec, Francji, Holandii, Austrii, Słowenii, Szwajcarii, Czech oraz na Malcie.

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta i dlatego stale poszerzamy naszą ofertę i poszukujemy innowacyjnych technik drukarskich. Jesteśmy dumni mogąc widzieć wśród naszych klientów jedne z najbardziej rozpoznawalnych firm, takich jak Ikea czy Emirates Airlines, a także firmy małe i lokalne.

Cieszymy się z przyszłej współpracy

Miło jest nam poinformować, że dnia 19.10.2015 w wyniku audytu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez firmę Certikat Sp. z o.o. został nam nadany certyfikat potwierdzający wprowadzenie w naszej firmie normy PN-EN ISO 9001-2009, w zakresie produkcji toreb papierowych i dystrybucji artykułów szkolnych.

Mając na uwadze chęć dostarczenia klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, firma Mer Plus Sp.J. wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, zobowiązując się do realizacji najwyższych standardów zarządzania.

W tym celu w firmie wdrożyliśmy osiem podstawowych zasad opisanych w powyższej normie:

  1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
  2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
  3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
  4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
  5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
  8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).